Er din næste håndværker polak?

8 jun

Polske håndværkere arbejder

Vi kommer ikke uden om, at udenlandsk arbejdskraft er kommet for at blive i Danmark efter mange års flittig integration af gæstearbejdere. Omvendt har særligt den østeuropæiske håndværksindsats fået et blakket ry. Er der noget om snakken, eller er der tale om tomme kalorier? Det kan du blive klogere på her.

Tager polakkerne vores arbejde?

Knap en tredjedel af de udenlandske lønmodtagere har deres oprindelse i et østland. Her er der klart flest polakker iblandt. De udgør nemlig 13% af det samlede antal udenlandske arbejdere uden statsborgerskab, der betaler skat her i landet.

Kritikken mod deres tilstedeværelse går på, at østarbejderne udkonkurrerer danske arbejdere på lønnen og tager danskernes arbejde. Som udgangspunkt er østeuropæerne nemlig tilfredse med at arbejde til under mindstelønnen, fordi de lønvilkår som de kommer fra, er meget lavere end her i landet. Det er særligt de polske håndværkere, der er udskældt.

Det er et af de erhverv, der for alvor sætter gang i debatten, da man i starten af det nye årtusinde ikke kunne tænde for sit TV uden at finde en debat om polakkernes håndværkerinvasion i Danmark. Men spørgsmålet, der melder sig på banen er, hvorvidt østeuropæerne tager danskernes arbejde, eller om de agerer supplement til håndværksfagene.  

Ser man på erhverv som VVS’ere og blikkenslagere var ledigheden i 2014 den laveste i seks år. Samtidig tenderer håndværkere i al almindelighed mod at blive en mangelvare, da de unge hellere vil være akademikere. Man taler om en decideret overproduktion af akademikere, hvilket betyder, at der vil være færre om fadet til håndværkerarbejdet i fremtiden. Det peger altså mod, at der vil blive mangel på uddannede håndværkere.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling estimerer, at antallet af erhvervsaktive inden for håndværk og teknik vil falde med over 10.000 fra det nuværende niveau som ligger på omkring 92.000 i de kommende år. Derved åbnes der flere muligheder for at finde arbejde som håndværker, når nu der er færre i faget.

Ledigheden bør teoretisk set falde sideløbende med faldet af faglærte håndværkere, hvorved der enten vil være brug for at hente udenlandsk arbejdskraft eller overtale danske unge til at blive håndværkere. Det tyder i så fald ikke på, at danskerne får deres arbejde stjålet, når nu ledigheden er fortsat faldende.

Professionelle polske håndværkere

På workpro.dk kan man bestille gode polske håndværkere, som arbejder under 100% godkendte og acceptable forhold. Workpro laver kun “hvide” aftaler, så der er ikke noget fusk indblandet. Selvom alle regler overholdes, er det stadigvæk billigt arbejdskraft til 135 kroner i timen. Læs mere om Workpro på workpro.dk.