Nye tider i transportbranchen

10 dec

Det danske vejr bliver stadig mere ekstremt. Vi har set voldsomme storme der har kostet menneskeliv og lammet Danmark i flere dage efter. På bare 3 måneder har vi haft to storme af orkanstyrke, så det lader til, at vi lige så godt kan vænne os til de nye og mere ekstreme naturfænomener. Dette gør sig ligeledes gældende for transportbranchen, som gang på gang taber omsætning under det lammene vejr.

Lastbil

Transportbranchen må forberede sig på nye tider

Det er nye tider for den danske transportbranche, der ikke tidligere har været lige så påvirket af vejret. I 2013 har vi indtil videre haft både stormen i oktober måned, samt den seneste storm i den første uge i december. Begge disse storme lammede transporten i Danmark, herunder tog, færger og lastbiler. Sådanne storme kan altså betyde store tab for transportbranchen, der hverken kan transportere deres gods med tog, færge eller med lastbil fra den ene del af Danmark til den anden. Problemer med transporten kan endvidere påvirke andre erhverv senere hen i værdikæden, da modtagerne ikke får deres varer til tiden. Det kan eksempelvis være en cykelproducent, der skal bruge en række komponenter, førend cyklerne kan blive samlet. Denne virksomheds omsætning vil altså ligeledes blive påvirket af stormen og transportbranchens evne til at levere varen.

Væltede lastbiler

Mange virksomheder i transportbranchen har nok stået i et større dilemma under både stormen i oktober og december. De har måttet spørge sig selv: hvornår er det livsfarligt at sende de ansatte ud i trafikken? Man så mange væltede lastbiler på tværs af landet, hvilket kan tyde på, at nogle virksomheder har været lige lovligt uansvarlige, da de sendte deres ansatte på job. En storm medbringer rigeligt skader, men det gør det ikke nemmere, at der ligeledes bruges tid på at rydde væltede lastbiler af vejen.

Transportbranchen skal altså virkelig overveje deres valg under kommende storme. Et valg om ikke at køre gods, kan nedsætte omsætningen for mange virksomheder og måske betyde tab af kunder, mens et valg om at køre gods muligvis kan medføre tabte liv.