Skal du skille dig af med asbestholdigt materiale?

24 feb

asbestholdigt tag

Bor du i et ældre hus, og overvejer at renovere, så er det muligt, at huset indeholder asbest. Det kan være særdeles sundhedsskadeligt at arbejde med asbestholdigt materiale. I denne artikel kan du blive klogere på, hvad asbest egentlig er, og hvordan du skiller dig af med det.

Hvad er det for noget?

Asbest er et byggemateriale, som blev benyttet flittigt før i tiden. Asbests forhenværende popularitet skyldes, at asbest består af en gruppe mineraler, som hverken er brandbare, eller bliver påvirket af fugt. Derfor er materialet oplagt at benytte ved isolering.

Det er som sådan ikke skadeligt, at bo i et hus hvor asbest er benyttet i konstruktionen. Det er til gengæld skadeligt så snart at materialer indeholdende asbest bliver beskadiget.

Bliver asbestprægede materialer i boligen beskadiget, kan det lede til asbeststøv. Dette støv er særdeles usundt at indånde, da asbest fungerer som små nåle. Bliver du udsat for asbest, er der risiko for, at det på sigt leder til lungekræft.

Hvornår skal du være opmærksom?

Først og fremmest skal du være opmærksom, hvis dit hus er fra før 1972 – da det frem til dette årstal var tilladt at benytte asbest som byggemateriale.

I forbindelse med tagarbejde, måtte asbest benyttes længere frem end til 1972 – nemlig indtil år 1988.

Så går du og har en renovation af taget i tankerne, skal du være særdeles påpasselig. Ofte er det nemlig tagplader som indeholder asbest.

Hvordan skal asbestholdende affald håndteres?

Som det første, skal kommunen underrettes, når man vil skille sig af med materialet. Derefter skal affaldstransporten til modtagestationen deklareres.

Synes du det er et for stort besvær, at skulle tage kontakt til kommunen og udfylde diverse deklarationer, kan firmaet Junkbusters hjælpe.

Junkbusters har stor erfaring indenfor håndtering af alt slags affald. Dermed kan du trygt overlade ansvaret til dem, så du kan komme videre med din renovering.